نحوه صحیح استفاده از گوش پاک کن

مصرف گوش پاک کن اغلب بی مورد است ولی در صورت نیاز به استفاده باید با ۲ انگشت ۲ سانتی متر انتهای آنرا گرفت تا بیش از حد وارد گوش نشود. در صورت خارش گوش به پزشک خود مراجعه کنید از جمله دلایل خارش گوش خشکی و قارچ گوش است …